Saltar apartados
 • UA
 • IUIEG
 • Títol d'experta/expert en violència de gènere: un enfocament interdisciplinari

Títol d'experta/expert en violència de gènere: un enfocament interdisciplinari

 

Organitza:

 

 

Subvenció:

Logo_Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

 

Col·labora:

Logo_Vicerectorat de Responsabilitat Socia, Inclusió i Igualtat

 

DESCRIPCIÓ I ESTRUCTURA

 • El Títol d'Experta/Expert en Violència de Gènere: un enfocament Interdisciplinari de l'IUIEG s'imparteix en línia a través de la plataforma Moodle UA. Accés
 • L'examen final tipus test per a l'avaluació dels aprenentatges adquirits es farà presencialment en la UA.

Lloc i hora de l'examen final (presencial): 
Data: dilluns, 10 de febrer de 2020
Hora: de 12.00 a 14.00 h.
Lloc:  Aulari I. (A1/1-40P) Aula 40 - Planta 1

 • El Títol consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la forma següent:
  • Assignatures obligatòries: 20 crèdits (Veure pla d'estudis)
  • Assignatures optatives: no hi ha
 • Dates de realització: del 14 de novembre del 2019 al 14 de febrer de 2020
 • Nombre màxim d'alumnat: 20

OBJECTIUS

 • Transmetre a l'alumnat coneixements i habilitats per a contribuir a la prevenció de la violència de gènere des d'una perspectiva multidisciplinària.
 • Contribuir a la capacitat de l'alumnat per a la reflexió i generació de coneixement sobre les causes de la violència de gènere i estratègies per a la seua prevenció des de diferents nivells i sectors d'actuació professional.
 • Facilitar l'intercanvi d'experiències en intervenció en violència de gènere en diferents sectors.
 • Proporcionar coneixements i habilitats que contribuïsquen a la investigació a la pràctica professional en matèria de violència de gènere des de la perspectiva de gènere.
 • Oferir formació complementària a l'alumnat de grau i postgrau i egressats de la Universitat d'Alacant en matèria de prevenció de la violència de gènere i intervenció.

A QUI VA DIRIGIT

 • Estudiants de grau i postgrau, i professionals interessades i interessats aCRITERIS D'ADMISSIÓ obtenir formació complementària en prevenció de violència de gènere i intervenció.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 • Ser alumna i alumne de la Universitat d'Alacant i haver superat 120 crèdits ECTS: 7 punts
 • Ser egressada i esgressat de la Universitat d'Alacant: 5 punts
 • Professionals externes i externs amb titulació universitària i egressades i esgressats d'altres universitats: 4 punts.
 • Expedient acadèmic: fins a 3 punts.

PLA D'ESTUDIS

El curs es divideix en 2 mòduls:

MÒDUL 1.- DEFINICIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, FACTORS DE RISC I DE PROTECCIÓ (10 crèdits)

 Assignatures (obligatòries)  Crèdits Professorat
Introducció als principals models explicatius de la violència de gènere 1 Eva Espinar Ruiz
Ismael Ocampo Bernasconi
Determinants socials de la Violència de gènere 2 Carmen Vives Cases
Desenvolupament i aprenentatge en les relacions de gènere 2 Vanessa Mendoza Cortés
Alicia Martínez Sanz
Relacions familiars i violència de gènere 2 Anna Rosser Limiñana
Formes i expressions de la violència de gènere 2 Eva Espinar Ruiz
Ismael Ocampo Bernasconi
Marc normatiu internacional i nacional 1 Concepción Torres Diaz

 

MÒDUL 2.- IDENTIFICACIÓ, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ MULTIDISCIPLINÀRIA (10 crèdits)

 Assignatures (obligatòries) Crèdits Professorat
Identificació, prevenció i intervenció des de l'àmbit de l'educació 2 Rocío Díez Ros
Gladys Merma Molina
Identificació i prevenció de la violència de gènere des del llenguatge 1 Carmen Marimón Llorca
Isabel Santamaría Pérez
María del Mar Galindo Merino
Comunicació i violència de gènere 2 Natalia Papí Gálvez
Marta Martín Llaguno
Abordatge de la violència de gènere des dels Serveis Socials 2 Esther Villegas Castrillo
Abordatge de la violència de gènere des de l'àmbit jurídic: constitucional, penal i laboral 2 Concepción Torres Diaz
Irene Bajo García
Nivells de prevenció des del sector salut 1 Ana Gutiérrez Hervás

 

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ

PROFESSORAT

Professorat de la UA:
 • Irene Bajo García (Dept. Dret del Treball i de la Seguretat Sòcial)
 • Rocío Diez Ros (Dept. Didàctica General i Didàctiques Específiques)
 • Eva Espinar Ruiz (Dept. Sociologia II)
 • María del Mar Galindo Merino (Dept. Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura)
 • Natalia Papí Gálvez (Dept. Comunicació i Psicologia Social)
 • Ana Isabel Gutiérrez Hervás (Dept. Infermeria)
 • Ana Rosser Limiñana (Dept. Comunicació i Psicologia Social)
 • María del Carmen Marimón Llorca (Dept. Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura)
 • Marta Martín Llaguno (Dept. Comunicació i Psicologia Social)
 • Alicia Martínez Sanz (Dept. Psicologia Evolutiva i Didàctica)
 • Gladys Merma Molina (Dept. Didàctica General i Didàctiques Específiques)
 • Isabel Santamaría Pérez (Dept. Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura)
 • Concepción Torres Díaz (Dept. Estudis Jurídics de l'Estat)
 • Esther Villegas Castrillo (Dept. Treball Social i Serveis Socials)
 • Carmen Vives Cases (Dept. Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública)
Professorat Extern:
 • Ismael Germán Ocampo Bernasconi. Consultor en violència de gènere i masculinitats
 • Vanessa Mendoza Cortés. Psicóloga social experta en violències masclistes.

COMPETÈNCIES:

Competències generals:
 • Adquirir un coneixement integral sobre la violència de gènere des d'una perspectiva multidisciplinària.
 • Conèixer i raonar de manera interdisciplinària sobre les causes, les manifestacions i la prevenció de la violència de gènere.
 • Conèixer els principals models d'intervenció en violència de gènere en diferents sectors.
Competències específiques:
 • Desenvolupar una compressió global de les causes de la violència de gènere.
 • Valorar la rellevància de la violència de gènere com a determinant de la salut i benestar de les dones afectades i la societat en general.
 • Analitzar el paper de sector salut i els seus professionals en la generació de respostes al problema.
 • Ser capaç d'identificar usos del llenguatge com a manifestacions de violència i discriminació cap a les dones.
 • Adquirir una visió holística de les causes, les manifestacions, la prevenció i la intervenció en les situacions de violència de gènere des de la perspectiva del Treball Social en el marc dels Serveis Socials.
 • Conèixer i analitzar els models explicatius de la violència de gènere en el context familiar.
 • Conèixer i aprofundir sobre les repercussions de la violència de gènere en els fills i filles de les víctimes.
 • Adquirir coneixements teòrics i pràctics per a integrar la prevenció de la violència de gènere en les diferents etapes educatives.
 • Comprendre la necessitat de canvi cognitiu personal i professional que requereix la intervenció psicopedagògica en els processos d'aprenentatge i desenvolupament psicològic concernits en la construcció de la identitat i del coneixement social en un context determinat estructural i culturalment.
 • Integrar l'enfocament de la comunicació en el tractament, prevenció i intervenció de la violència de gènere.
 • Conèixer i aplicar els principis i valors constitucionals com a marc per a l'elaboració de polítiques en matèria de violència de gènere i de l'aplicació i interpretació normativa.
 • Conèixer, transmetre i aplicar els drets laborals i protecció social reconeguts a les víctimes de violència de gènere com a mesura per a evitar la seua exclusió del mercat laboral, així com la dependència econòmica i aïllament social que açò comporta.

ACCÉS

 • Els requisits d'accés són els següents:
  • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor).
  • No estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior però reunir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
  • Estar cursant un títol oficial d'Educació Superior i restar menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 • Període de preinscripció: del 25 d'octubre a l'11 de novembre de 2019
 • Matrícula: 12 de novembre de 2019

S'amplia el termini de matrícula: dijous 14 i divendres 15 de novembre 2019

Preinscripció:
 • La preinscripció es farà a través del formulari de preinscripció.
 • Els documents hauran de presentar-se en la Secretaria de l'IUIEG (Aulari II, 1a planta):
  • Expedient acadèmic original (traduït si escau) i còpia acarada de la certificació acadèmica dels estudis que li han donat accés al curs, en el qual s'indiquen les assignatures, qualificacions obtingudes, i nota mitjana global. En el cas que s'hagen cursat en la Universitat d'Alacant, fitxa informativa de l'alumne, on consten les qualificacions obtingudes en les assignatures i la qualificació global de l'expedient.
  • Si escau, títol oficial d'Estudis Superiors (original i còpia acarada).
  • Còpia del DNI per ambdues cares

TAXES

Preu públic per crèdit: 57 €

Totes les persones matriculades rebran una subvenció per al pagament del curs que oscil·larà, depenent de l'alumnat matriculat, entre el 25% i el 40% del preu total.

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:
http://web.ua.es/es/continua/tasas.html

Calendari de pagaments de les taxes de matrícula:
 • 50% de l'import de la matrícula, 10 dies des de la data de matrícula
 • 50% de l'import de la matrícula en el mes de desembre 2019

 

 

 

Institut Universitari d'Investigació d'Estudis de Gènere (IUIEG)


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9415

Fax: (+34) 96 590 9803

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464