Saltar apartados
 • UA
 • IUIEG
 • Experta/expert en violència de gènere: un enfocament interdisciplinari

Experta/expert en violència de gènere: un enfocament interdisciplinari

TÍTOL PROPI

 Curs 2021/2022

Duració del curs:
del 27 de setembre de 2021 al 11 de febrer de 2022

20 crèdits ECTS
Modalitat semipresencial

DESCRIPCIÓ I ESTRUCTURA

 • El Títol d'Experta/Expert en Violència de Gènere: un enfocament Interdisciplinari de l'IUIEG s'imparteix en modalitat semipresencial, amb sessions presencials i en línia (asíncrones i síncrones).
  Les sessions en línia es duran a terme a través de la plataforma Moodle UA. La ruta d'accés és: UACloud - Moodle UA.
  Calendari de les sessions
 • El Títol consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la forma següent:
  • Assignatures obligatòries: 20 crèdits (Veure pla d'estudis)
  • Assignatures optatives: no n'hi ha
 • Dates de realització:
  • Inici classes:  27/09/2021
  • Final classes: 11/02/2022
 • Nombre màxim d'alumnat: 20

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ

PROFESSORAT

 • Professorat de la UA:
  • Irene Bajo García (Dept. Dret del Treball i de la Seguretat Sòcial)
  • Rocío Diez Ros (Dept. Didàctica General i Didàctiques Específiques)
  • Eva Espinar Ruiz (Dept. Sociologia II)
  • María del Mar Galindo Merino (Dept. Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura)
  • Natalia Papí Gálvez (Dept. Comunicació i Psicologia Social)
  • Ana Isabel Gutiérrez Hervás (Dept. Infermeria)
  • Ana Rosser Limiñana (Dept. Comunicació i Psicologia Social)
  • María del Carmen Marimón Llorca (Dept. Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura)
  • Marta Martín Llaguno (Dept. Comunicació i Psicologia Social)
  • Alicia Martínez Sanz (Dept. Psicologia Evolutiva i Didàctica)
  • Gladys Merma Molina (Dept. Didàctica General i Didàctiques Específiques)
  • Isabel Santamaría Pérez (Dept. Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura)
  • Concepción Torres Díaz (Dept. Estudis Jurídics de l'Estat)
  • Esther Villegas Castrillo (Dept. Treball Social i Serveis Socials)
  • Carmen Vives Cases (Dept. Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública)
 • Professorat Extern:
  • Ismael Germán Ocampo Bernasconi. Consultor en violència de gènere i masculinitats
  • Vanessa Mendoza Cortés. Psicòloga social experta en violències masclistes.

A QUI VA DIRIGIT

 • Estudiants de grau i postgrau, i professionals interessades/interessats a obtenir formació complementària en prevenció de violència de gènere i intervenció.

OBJECTIUS

 • Transmetre a l'alumnat coneixements i habilitats per a contribuir a la prevenció de la violència de gènere des d'una perspectiva multidisciplinària.
 • Contribuir a la capacitat de l'alumnat per a la reflexió i generació de coneixement sobre les causes de la violència de gènere i estratègies per a la seua prevenció des de diferents nivells i sectors d'actuació professional.
 • Facilitar l'intercanvi d'experiències en intervenció en violència de gènere en diferents sectors.
 • Proporcionar coneixements i habilitats que contribuïsquen a la investigació i a la pràctica professional en matèria de violència de gènere des de la perspectiva de gènere.
 • Oferir formació complementària a l'alumnat de grau i postgrau i titulats i titulades de la Universitat d'Alacant en matèria de prevenció de la violència de gènere i intervenció.

COMPETÈNCIES

 • Competències generals:
  • Adquirir un coneixement integral sobre la violència de gènere des d'una perspectiva multidisciplinària.
  • Conèixer i raonar de manera interdisciplinària sobre les causes, les manifestacions i la prevenció de la violència de gènere.
  • Conèixer els principals models d'intervenció en violència de gènere en diferents sectors.
 • Competències específiques:
  • Desenvolupar una comprensió global de les causes de la violència de gènere.
  • Valorar la rellevància de la violència de gènere com a determinant de la salut i benestar de les dones afectades i la societat en general.
  • Analitzar el paper de sector salut i els seus professionals en la generació de respostes al problema.
  • Ser capaç d'identificar usos del llenguatge com a manifestacions de violència i discriminació cap a les dones.
  • Adquirir una visió holística de les causes, les manifestacions, la prevenció i la intervenció en les situacions de violència de gènere des de la perspectiva del Treball Social en el marc dels Serveis Socials.
  • Conèixer i analitzar els models explicatius de la violència de gènere en el context familiar.
  • Conèixer i aprofundir sobre les repercussions de la violència de gènere en els fills i filles de les víctimes.
  • Adquirir coneixements teòrics i pràctics per a integrar la prevenció de la violència de gènere en les diferents etapes educatives.
  • Comprendre la necessitat de canvi cognitiu personal i professional que requereix la intervenció psicopedagògica en els processos d'aprenentatge i desenvolupament psicològic concernits en la construcció de la identitat i del coneixement social en un context determinat estructural i culturalment.
  • Integrar l'enfocament de la comunicació en el tractament, prevenció i intervenció de la violència de gènere.
  • Conèixer i aplicar els principis i valors constitucionals com a marc per a l'elaboració de polítiques en matèria de violència de gènere i de l'aplicació i interpretació normativa.
  • Conèixer, transmetre i aplicar els drets laborals i protecció social reconeguts a les víctimes de violència de gènere com a mesura per a evitar la seua exclusió del mercat laboral, així com la dependència econòmica i aïllament social que açò comporta.

PLA D'ESTUDIS

El curs es divideix en 2 mòduls:

 MÒDUL 1.- DEFINICIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, FACTORS DE RISC I DE PROTECCIÓ (10 crèdits)

Assignatures (obligatòries)  Crèdits Professorat
Introducció als principals models explicatius de la violència de gènere 1 Eva Espinar Ruiz
Ismael Ocampo Bernasconi
Determinants socials de la Violència de gènere 2 Carmen Vives Cases
Desenvolupament i aprenentatge en les relacions de gènere 2 Vanessa Mendoza Cortés
Alicia Martínez Sanz
Relacions familiars i violència de gènere 2 Anna Rosser Limiñana
Formes i expressions de la violència de gènere 2 Eva Espinar Ruiz
Ismael Ocampo Bernasconi
Marc normatiu internacional i nacional 1 Concepción Torres Diaz

 

 MÒDUL 2.- IDENTIFICACIÓ, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ MULTIDISCIPLINÀRIA (10 crèdits)

Assignatures (obligatòries) Crèdits Professorat
Identificació, prevenció i intervenció des de l'àmbit de l'educació 2 Rocío Díez Ros
Gladys Merma Molina
Identificació i prevenció de la violència de gènere des del llenguatge 1 Carmen Marimón Llorca
Isabel Santamaría Pérez
María del Mar Galindo Merino
Comunicació i violència de gènere 2 Natalia Papí Gálvez
Marta Martín Llaguno
Abordatge de la violència de gènere des dels Serveis Socials 2 Esther Villegas Castrillo
Abordatge de la violència de gènere des de l'àmbit jurídic: constitucional, penal i laboral 2 Concepción Torres Diaz
Irene Bajo García
Nivells de prevenció des del sector salut 1 Ana Gutiérrez Hervás

 

 

CALENDARI DE LES SESSIONS, AULES I AVALUACIÓ

CALENDARI DE LES SESSIONS:
En la taula següent es detalla l'horari de les sessions, les aules per a les sessions presencials i el sistema d'avaluació de cada assignatura.

SISTEMA D'AVALUACIÓ:
Assignatures núm. 1, 3, 5, 8, 10 i 12: 100% d'avaluació contínua
Assignatures núm.  2, 4, 6, 7, 9 i 11:  60% d'avaluació contínua i 40% d'examen teòric.

Núm. Assignatura Professorat Aparició de l'Assignatura en Moodle Fi de l'Assignatura Dia i Horari
Sessió Presencial
Avaluació
Sessió inaugural Carmen Vives,
Helena Establier,
Ana Gutiérrez
28 de setembre de 15-16 h.
EN LÍNIA SINCRÒNICA
1 Introducció als principals models explicatius de la violència de gènere Eva Espinar Ruiz,
Ismael Ocampo Bernasconi
28 de setembre  5 d'octubre


28 de setembre
16-17:30 h.
EN LÍNIA SINCRÒNICA

 

100% avaluació contínua
2 Determinants socials de la Violència de gènere  Carmen Vives Cases  6 d'octubre

19 d'octubre

19 d'octubre
16-18 h.
Aula A2/E11
Aulari II


60% avaluació contínua i 40% examen teòric

 

 3 Desenvolupament i aprenentatge en les relacions de gènere  Vanessa Mendoza Cortés,
Alicia Martínez Sanz 
20 d'octubre 2 de novembre 27 d'octubre
16-18 h.
Aula A2/E11
Aulari II
100% avaluació contínua
4 Relacions familiars i violència de gènere  Ana Rosser Limiñana 3 de novembre 11 de novembre 9 de novembre
16-18 h.
Aula A2/E11
Aulari II
60% avaluació contínua i 40% examen teòric
5 Formes i expressions de la violència de gènere  Eva Espinar Ruiz,
Ismael Ocampo Bernasconi
12 de novembre 22 de novembre 12 de novembre
16-18 h.
EN LÍNIA
SINCRÓNICA
100% avaluació contínua
6 Marc normatiu internacional i nacional  Concepción Torres Díaz  23 de novembre 28 de novembre

24 de novembre
16-18 h.

Aula A2/E11
Aulari II

 60% avaluació contínua i 40% examen teòric
7 Identificació, prevenció i intervenció des de l'àmbit de la educació Rocío Díez Ros,
Gladys Merma Molina 
29 de novembre 9 de desembre

29 de novembre de 18-19 h.
Aula A2/E11
Aulari II
9 de desembre de 18-19 h.

Aula A2/E11
Aulari II

60% avaluació contínua i 40% examen teòric
 8 Identificació i prevenció de la violència de gènere des del llenguatge  Carmen Marimón Llorca,
Isabel Santamaría Pérez,
María del Mar Galindo Merino 
10 de desembre 19 de desembre 14 de desembre
16-17:30 h.
Aula A2/E11
Aulari II
100% avaluació contínua
9 Comunicación y violencia de género  Natalia Papí Gálvez,
Marta Martín Llaguno 
20 de desembre 11 de gener
20 de desembre
16-18 h.
EN LÍNIA SINCRÒNICA
60% avaluació contínua i 40% examen teòric
10 Abordatge de la violència de gènere des dels Serveis Socials  Esther Villegas Castrillo  12 de gener 23 de gener

12 de gener
17-19 h.

Aula A2/E11
Aulari II

100% avaluació contínua
 11 Abordatge de la violència de gènere des de l'àmbit jurídic: constitucional, penal i laboral  Concepción Torres Diaz,
Irene Bajo García 
24 de gener 1 de febrer

24 de enero
16-18 h.

Aula A2/E11
Aulari II

60% avaluació contínua i 40% examen teòric
12 Nivells de prevenció des del sector salut  Ana Gutiérrez Hervás  2 de febrer 8 de febrer

2 de febrer
16-17 h.

Aula A2/E11
Aulari II

100% avaluació contínua

 

ACCÉS

 • Els requisits d'accés són els següents:
  • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor).
  • No estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior però reunir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
  • Estar cursant un títol oficial d'Educació Superior i restar menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 • Ser alumna o alumne de la Universitat d'Alacant i haver superat 120 crèdits ECTS: 7 punts
 • Ser titulada o titulat de la Universitat d'Alacant: 5 punts
 • Professionals externes o externs amb titulació universitària i titulades o titulats d'altres universitats: 4 punts.
 • Expedient acadèmic: fins a 3 punts.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

Preinscripció:

Se establecen 2 plazos de preinscripción.
En caso de no completarse todas las plazas en el primer plazo de preinscripción, se abriría la inscripción del segundo plazo.

 • Inicio preinscripción: 01/06/2021
 • Fin preinscripción: 21/06/2021
 • Inicio segundo plazo de preinscripción: 01/07/2021
 • Fin segundo plazo de preinscripción: 31/08/2021

Matrícula:
Se establecen 2 plazos de matrícula.
El segundo plazo de matrícula se realizará en caso de haber segundo plazo de inscripción.

 • Inicio primer plazo de matrícula: 01/07/2021
 • Fin primer plazo de matrícula: 08/07/2021
 • Inicio segundo plazo de matrícula: 10/09/2021
 • Fin segundo plazo de matrícula: 13/09/2021
Procediment:
 • PREINSCRIPCIÓ:
  La preinscripció es farà a través de PreinsUA: formulari de preinscripció.
  • L'alumnat adjuntarà en el formulari de preinscripció (PreinsUA) una còpia digital de la documentació requerida:
   • Expedient acadèmic original (traduït si escau) i certificació acadèmica dels estudis que li han donat accés al curs, en el qual s'indiquen les assignatures, qualificacions obtingudes i nota mitjana global.
   • Si escau, títol oficial d'Estudis Superiors.
   • DNI per ambdues cares.
   • Cal aportar la traducció jurada dels documents que no empren algun dels idiomes següents: castellà, valencià, anglès, francès, italià i portuguès.
  • En cas de ser alumna/alumne de la UA només caldrà adjuntar-hi el document d'identitat sempre que la documentació requerida s'haja cursat a la Universitat d'Alacant.
 • ACARAMENT / COMPULSA:
  • La presentació de la documentació que no estiga expedida per la Universitat d'Alacant, requerirà de la seua compulsa o acarament. Es podrà realitzar mitjançant una d'aquestes dues vies:

  • ACARAMENT: s'ha de presentar la documentació en la Secretaria de l'IUIEG (Aulari II, 1a planta) amb el document original i una fotocòpia perquè puguem comprovar l'autenticitat de la còpia. Aquest tràmit no comporta pagament de taxes.
  • COMPULSA: aportant la documentació compulsada per l'organisme que va emetre el document original o compulsada per Notari.
   Els documents compulsats es podran presentar en el mateix moment de la inscripció en el formulari de preinscripció. En cas de no ser possible, en el formulari d'inscripció es presentaran els documents sense compulsar i posteriorment es remetran compulsats al correu de l'IUIEG (iuieg@ua.es), o de forma presencial a la Secretaria de l'IUIEG (Aulari II, 1a Planta).
 •  Dates d'esmena de documentació, acarament i compulsa:
  • 1r termini de Preinscripció: Des del moment de la preinscripció fins al 27 de juny.
  • 2n termini de Preinscripció: Des del moment de la preinscripció fins al 7 de setembre.
 • MATRÍCULA:
  • El Centre de Formació Contínua enviarà un correu electrònic a les/els estudiants admesos i que complisquen amb els requisits d'accés, en el qual se'ls comunicarà la clau d'accés al programa d'automatrícula al Campus Virtual. L'alumna/alumne procedirà a realitzar la seua automatrícula en el termini establit.
  • En el cas que no es presente la documentació requerida per al seu acarament en el termini establit, no es podrà donar accés a la matrícula.

 

TAXES

Preu públic per crèdit: 53 €

La matrícula del Títol tindrà una subvenció que oscil·larà, depenent de l'alumnat matriculat, entre el 75% i el 50% del preu total.
En el rebut de pagament de matrícula es reflectirà l'import total a pagar amb el descompte ja aplicat de la subvenció.
La matrícula del Títol comporta, a més, unes taxes administratives que es detallaran en el rebut de pagament de matrícula. Aquestes taxes es poden consultar en l'enllaç següent, en l'apartat de "Títols Propis": https://web.ua.es/va/continua/taxes.html

Únic pagament de matrícula: l'import total de la matrícula (amb el descompte de la subvenció aplicat) s'efectuarà en un termini màxim de 10 dies des de la data de matrícula.

 

EXPEDICIÓ DEL TÍTOL


En finalitzar el curs, l'estudiant que haja superat totes les assignatures contingudes en el pla d'estudis haurà de sol·licitar en el Centre de Formació Contínua l'expedició del seu títol i abonar les taxes fixades per a aquest concepte.
La sol·licitud del títol es realitza a través de l'eAdministració d'UACloud.
Sol·licitud del Títol

El Títol definitiu s'expedeix en paper i la seua expedició tarda un any aproximadament. Des de la Unitat de Títols de la UA es posaran en contacte amb l'alumna/e per a la seua recollida.
Taxes expedició títol d'Experta/Expert

 Organització:

Logo IUIEGSubvenció: Logo Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

 

Col·laboració: Logo Vicerectorat de Responsabilitat Socal, Inclusió i Igualtat

 

 

 

Institut Universitari d'Investigació d'Estudis de Gènere (IUIEG)


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9415

Fax: (+34) 96 590 9803

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464