Saltar apartados

Línies d'Investigació

Entre les línies d'investigació de l'IUIEG destaquen  les següents:

1.- Salut i Gènere

Amb l'objectiu de contribuir a ampliar les fronteres de les ciències de la salut i la salut pública, aquesta línia d'investigació s'interessa per desvelar els biaixos de gènere en l'atenció sanitària i proposa la inclusió de dones en els assajos clínics i l'anàlisi de gènere d'aquests, per a fer visible l'existència d'errors en la investigació publicada derivats de la insensibilitat de gènere, i l'impacte que té en les pràctiques assistencials. Cal destacar també l'interès per l'impacte sobre la salut dels processos migratoris des d'una perspectiva de gènere o la violència de gènere i el desenvolupament de mesures contra aquesta violència en l'àmbit sanitari.

Dins d'aquesta línia es desenvolupen investigacions relacionades amb:

 1. Polítiques i salut des de la perspectiva de gènere.
 2. Biaixos de gènere en investigació i en l'atenció sanitària.
 3. Violència de gènere i salut.
 4. Emigració, salut i gènere.
 5. Anàlisi des de la perspectiva de gènere de fonts d'informació secundàries relacionades amb la salut i els determinants en salut.
 6. Anàlisi de l'impacte del context de gènere en la salut-malaltia i mortalitat mitjançant el càlcul d'indicadors de gènere.

2.- Gènere, Literatura i Lingüística

Aquesta línia es proposa abordar, des d'una perspectiva de gènere, i de forma interdisciplinària, les literatures d'expressió francesa, anglesa i nord-americana, hispànica i catalana (així com altres manifestacions artístiques i culturals), amb l'objectiu de (de)mostrar la forma en què la llengua de l'escriptor/a, artista, creador/a es plasma en el text literari. Seguint aquesta línia, la lingüística, la psicoanàlisi, l'antropologia o la sociologia són disciplines que enriqueixen notablement l'estudi d'aquests textos des d'una perspectiva de gènere.

En aquesta línia se situen investigacions vinculades a:

 1. El gènere en les literatures hispàniques/espanyola, francesa i francòfona, anglesa i nord-americana, catalana.
 2. Psicoanàlisi i lingüística aplicades als estudis de gènere.
 3. Estudis postcolonials.
 4. Violència de gènere i racisme en l'escriptura.
 5. Literatura, emigració i gènere.
 6. Escriptura i masculinitats.
 7. Altres arts (cinema) des de la perspectiva de gènere.

3.- Desenvolupament i Gènere

La imprescindible relació del desenvolupament i del gènere és la base argumental d'aquesta àmplia línia d'investigació, en la qual els drets humans de les dones tenen un paper preponderant, però també i no en menor mesura, el tenen les contrastades contribucions de les dones al desenvolupament. En aquest sentit analitza de quina forma i amb quins continguts el desenvolupament econòmic, cultural, educatiu, social, psicològic, etc., possibilita escenaris d'apoderament per a les dones. Ens interessa tant el nivell macroestructural com el nivell microestructural. La relació del gènere i el desenvolupament travessa tots dos nivells d'estructuració social, i es mostra com una valuosa via de generació de nous coneixements.

Les investigacions realitzades dins d'aquesta línia es relacionen amb:

 1. Feminismes i diversitats.
 2. Gènere i migracions.
 3. Pioneres informàtiques i bretxa digital de gènere.
 4. Anàlisi econòmica des d'una perspectiva de gènere.
 5. Dones i empreses: relacions, imatges i asimetries.
 6. La violència estructural i directa de gènere i l'impacte d'aquesta en el desenvolupament.
 7. Diversitat funcional i gènere.
 8. Biaixos de gènere en els mitjans de comunicació: premsa i publicitat.
 9. Arquitectura i ciutadania.

4.- Gènere, Història, Dret i Poder

Aquesta línia d'investigació s'interessa per les relacions entre gènere, ciutadania i política des d'una perspectiva jurídica, històrica i filosòfica. Atén aspectes molt diversos, tant vinculats a les aportacions del pensament feminista com derivats de l'exercici de drets civils, socials i polítics en el passat i el present. Aquesta línia estudia la construcció de diverses identitats de gènere i les relacions d'aquestes amb altres categories identitàries (com ara classe, ètnia o nació) per a proposar la necessitat de replantejar preguntes i reformular conceptes que permeten avançar en el saber acadèmic i contribuir a una societat més igualitària.

En el si d'aquesta línia d'investigació es desenvolupen des d'una perspectiva de gènere investigacions relacionades amb:

 1. Teories feministes contemporànies.
 2. Dones i política.
 3. Democràcia, eleccions i modernització.
 4. Relacions de gènere a través de la Història.
 5. La construcció històrica de les feminitats i les masculinitats.
 6. Noves maternitats, noves famílies.
 7. Laïcisme i interculturalitat des d'una perspectiva de gènere.
 8. Ciutadania i drets.
 9. Dret i discriminació.

5.- Educació i Gènere

La importància de l’educació en la construcció d’una societat igualitària i sense exclusions constitueix l’eix d’aquesta línia d’investigació, des de perspectives pedagògiques, psicològiques i sociològiques. S’interessa per iniciatives coeducatives que qüestionen la transmissió d’estereotips de gènere en el sistema educatiu, que promoguen alternatives a un ensenyament sexista i que impulsen relacions igualitàries en els àmbits educatius. També analitza i desenvolupa propostes que permeten l’accés en igualtat de condicions de dones i homes a la formació.

Comprèn investigacions vinculades a:

 1. Desigualtat, gènere i educació
 2. Coeducació
 3. Educació superior i gènere
 4. Diversitat, educació i gènere
 5. Gènere i activitats físiques

 

 

Institut Universitari d'Investigació d'Estudis de Gènere (IUIEG)


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9415

Fax: (+34) 96 590 9803

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464