Saltar apartados

Manifest

MANIFEST DEL CENTRE DE COORDINACIÓ DELS ESTUDIS DE GÈNERE DE LES UNIVERSITATS VALENCIANES

Centre d'Estudis sobre la Dona

Fundación Isonomía

Fundación Isonomia

 

Centro de Investigación de Estudios de Género

Seminari d'Investigació Feminista

Seminari d'Investigació Feminista

Institut Universitari D'Estudis de la Dona

 Institut Universitari d'Estudis de la Dona

 

L'Institut Universitari d'Estudis de la Dona de la Universitat de València, la Fundació Isonomía per a la igualtat d'oportunitats de la Universitat Jaume I, el Seminari d'Investigació Feminista, el Centre d'Estudis sobre la Dona de la Universitat d'Alacant i el Seminari Interdisciplinari d'Estudis de Gènere de la Universitat Miguel Hernández, davant la imminent modificació dels estatuts de les universitats de la Comunitat Valenciana, manifesten: 

Que el procés de reforma estatutària en el qual estan immerses totes les universitats valencianes representa una oportunitat per a reflexionar sobre  els dèficits,  en matèria d'igualtat de gènere existents. Així, s'haurien d'adoptar  mesures a nivell estatutari que faciliten la igualtat real entre dones i homes en compliment dels mandats legislatius entre els quals cal destacar:

 1.- La igualtat entre dones i homes és un principi reconegut en l'àmbit internacional. Així, són nombrosos els convenis internacionals ratificats pel nostre país en els quals s'estableix l'obligació dels estats signataris d'elaborar polítiques d'igualtat i prendre mesures d'acció positiva per a aconseguir la igualtat real entre homes i dones, com assenyala l'article 3 de la Convenció sobre l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona, de 18 de novembre de 1979 (BOE de 21 de març).

 2.- La Unió Europea ha declarat el principi d'igualtat com  una de les missions fonamentals de la Unió. Aquesta  preocupació específica a eliminar la desigualtat existent a tots els nivells entre homes i dones en l'àmbit del seu territori ha elevat aquest principi al màxim nivell legal, introduint-ho en el dret originari. Al seu torn, reconeix les accions positives com un dret fonamental. Així la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea en l'art.23 assenyala el principi d'igualtat no impedeix el manteniment o l'adopció de mesures que oferisquen avantatges concrets a favor del sexe menys representat.

 3.- La Constitució Espanyola estableix la igualtat com un valor superior de l'ordenament jurídic i obliga als poders públics a promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat siguen reals i efectives (art. 1.1 i 9.2 CE).

 4.- L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana determina en l'art.2 que correspon a la Generalitat Valenciana, en l'àmbit de les seues competències, promoure les condicions perquè la igualtat i la llibertat dels ciutadans i els grups en què s'integren siguen reals i efectives. 

 5.- El passat 13 de març de 2003, les Corts Valencianes van aprovar la Llei per a la  Igualtat entre Dones i Homes i que dedica un capitule a l'educació per a la igualtat introduint l'ensenyament dels Estudis de Gènere en la Universitat.

 La situació de les dones i els Estudis de Gènere en les Universitats Valencianes  segueix sent un tema pendent des de la democratització de la universitat, així: 

 1.- En l'àmbit del govern de la universitat cal assenyalar que la presència de dones està per sota del desitjable. La infrarrepresentación de les dones en els òrgans de decisió implica un dèficit democràtic, incompatible amb una vertadera democràcia alhora que constitueix una pèrdua de capacitats que beneficiaria al conjunt de la societat. Una participació equilibrada de dones i homes pot generar idees, valors i comportaments, per la qual cosa és necessari establir en els estatuts un repartiment equilibrat en els òrgans de govern de les universitats.

 2.- En l'àmbit de la docència s'ha produït un increment de les matèries relacionades amb els estudis de les dones i del gènere en els últims trenta  anys, si ben encara existeix una oferta d'assignatures  insuficient en moltes universitats. Així, proporcionalment en el conjunt d'assignatures impartides resulta insignificant, a pesar que com assenyala el Llibre Blanco dels Estudis de les Dones l'ensenyament  en la igualtat és la peça imprescindible per a aconseguir el canvi social. 

 3.- En l'àmbit de la investigació, els Estudis de les Dones i del Gènere tenen una implantació que està molt estesa en els països europeus, encara que varia la seua extensió i reconeixement institucional depenent de raons polítiques, socials i universitàries de cada país. Espanya té una posició important; sent un dels països amb més persones, vinculades a centres universitaris d'Estudis de les Dones i del Gènere, realitzant treballs de recerca. Açò es tradueix en una important producció científica que en la majoria dels casos s'ignora perquè encara existeix una posició contrària per part d'aquells que controlen els centres de decisió a atorgar-li el rang que li correspon. Fins i tot en algunes àrees de coneixement realitzar aquest tipus d'investigacions suposa un descrèdit “científic”. És necessari que en l'àmbit universitari es reconeguen els Estudis de les Dones i del Gènere i s'establisquen mesures que afavorisquen el seu desenvolupament i reconeixement.

 

Institut Universitari d'Investigació d'Estudis de Gènere (IUIEG)


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9415

Fax: (+34) 96 590 9803

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464